Dịch vụ của chúng tôi : thu mua phế liệu(nhựa, kim loại, xử lý rác thải) xin vui lòng liên hệ phòng chăm sóc khách hàng hotline 0398.136.286